Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για παιδιά και γονείς.

Το κέντρο είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

+30 694 733 2974

info@milo.com.gr

Καλάβρυτα

Ελ. Βενιζέλου

10:00 - 21:00

Δευτέρα - Παρασκευή

+30 694 733 2974

info@milo.com.gr

Καλάβρυτα

Ελ. Βενιζέλου

07:30 - 19:00

Δευτέρα - Παρασκευή

Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για παιδιά και γονείς.

Το κέντρο είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

+30 694 733 2974

info@milo.com.gr

Καλάβρυτα

Ελ. Βενιζέλου

10:00 - 21:00

Δευτέρα - Παρασκευή

+30 694 733 2974

info@milo.com.gr

Καλάβρυτα

Ελ. Βενιζέλου

07:30 - 19:00

Δευτέρα - Παρασκευή

Διαταραχές Λόγου

Αντίληψη Λόγου

Παιδιά

Δυσκολίες στην αντίληψη του λόγου, δηλαδή στην ικανότητα του  παιδιού να κατανοεί λέξεις, έννοιες, γραμματικές δομές, σχέσεις μεταξύ των λέξεων, να ακολουθεί εντολές, και να κατανοεί αφηγήσεις και ιστορίες (Καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου, Ειδική Γλωσσική Δισταραχή)

Addmission02

Ενήλικες

Επίκτητη δυσκολία, συνήθως μετά από εγκεφαλικό επεισόδειο ή εγκεφαλική κάκωση στην κατανόηση του προφορικού λόγου. (Αφασία/ Δυσφασία)

ear 2972890 1920
communication 1991854 1920

Έκφραση Λόγου

Παιδιά

Δυσκολία στην έκφραση του λόγου, δηλαδή στην χρήση λέξεων και σημασιολογικών εννοιών (αντίθετα, συνώνυμα, ταξινομίσεις, ορισμούς) στη σωστή χρήση της γραμματικής και του συντακτικού, καθώς και δυσκολία στην αφήγηση ιστοριών (καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου, Ειδική Γλωσσική Διαταραχή).

boy 3617648 1920

Ενήλικες

Δυσκολία στη σωστή χρήση του Λόγου (Αφασία/ Δυσφασία).

mental health 2313430 1920