Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για παιδιά και γονείς.

Το κέντρο είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

+30 694 733 2974

info@milo.com.gr

Καλάβρυτα

Ελ. Βενιζέλου

10:00 - 21:00

Δευτέρα - Παρασκευή

+30 694 733 2974

info@milo.com.gr

Καλάβρυτα

Ελ. Βενιζέλου

07:30 - 19:00

Δευτέρα - Παρασκευή

Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για παιδιά και γονείς.

Το κέντρο είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

+30 694 733 2974

info@milo.com.gr

Καλάβρυτα

Ελ. Βενιζέλου

10:00 - 21:00

Δευτέρα - Παρασκευή

+30 694 733 2974

info@milo.com.gr

Καλάβρυτα

Ελ. Βενιζέλου

07:30 - 19:00

Δευτέρα - Παρασκευή

Διαταραχές Μάθησης

Παιδιά

Δυσκολίες στην ακαδημαϊκή επίδοση (Μαθησιακή Διαταραχή, Δυσλεξία)

“Έχει τη δυνατότητα να τα καταφέρει, αν προσπαθήσει πιο σκληρά. Αλλά δεν προσπαθεί αρκετά!”

people 316506 1280

Το 80% των παιδιών με μαθησιακή διαταραχή παρουσιάζουν προβλήματα ομιλίας και λόγου. Στη δυσλεξία, οι δυσκολίες στην ανάγνωση και γραφή είναι στην πλειονότητα απόρροια δυσκολιών στην φωνολογική επεξεργασία και στην φωνολογική ενημερότητα. Σε ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες χρειάζεται να δείξουμε τον τρόπο με τον οποίο θα τα επιτύχει. Είναι γνωστό πως δεν παίζει ρόλο η νοημοσύνη ενός παιδιού στη λήψη, στην επεξεργασία και στην επικοινωνία μιας πληροφορίας.

        Δυσλεξία

Δυσκολία στην επεξεργασία της γλώσσας

Προβλήματα στην ανάγνωση, γραφή, ορθογραφία

        Δυσαριθμησία

Δυσκολία στην αριθμητική και τα μαθηματικά

Προβλήματα στην επίλυση ασκήσεων, στην κατανόηση του χρόνου, των χρημάτων κ.α.

        Δυσγραφία

Δυσκολία στη γραφή

Προβλήματα με τον γραφικό χαρακτήρα, την ορθογραφία, την οργάνωση ιδεών κ.α

        Δυσπραξία

Δυσκολία στις λεπτές κινητικές ικανότητες

Προβλήματα στην ισορροπία, στις χειρωνακτικές εργασίες κ.α.