Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για παιδιά και γονείς.

Το κέντρο είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

+30 694 733 2974

info@milo.com.gr

Καλάβρυτα

Ελ. Βενιζέλου

10:00 - 21:00

Δευτέρα - Παρασκευή

+30 694 733 2974

info@milo.com.gr

Καλάβρυτα

Ελ. Βενιζέλου

07:30 - 19:00

Δευτέρα - Παρασκευή

Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για παιδιά και γονείς.

Το κέντρο είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

+30 694 733 2974

info@milo.com.gr

Καλάβρυτα

Ελ. Βενιζέλου

10:00 - 21:00

Δευτέρα - Παρασκευή

+30 694 733 2974

info@milo.com.gr

Καλάβρυτα

Ελ. Βενιζέλου

07:30 - 19:00

Δευτέρα - Παρασκευή

Διαταραχές Ομιλίας

Παιδιά

Δυσκολία στην εκφορά φωνημάτων, φθόγγων σε λέξεις, φράσεις και στον αυθόρμητο λόγο (Απλή Διαταραχή Άρθρωσης, Φωνολογική Διαταραχή, Δυσαρθρία, Δυσπραξία)

sketch 3042584 1920
communication 1991851 1920 2

Ενήλικες

Επίκτητη συνήθως δυσκολία στην εκφορά των φωνημάτων (Δυσπραξία, Δυσαρθρία)

face 1370958 1920